Valga Gümnaasium võtab vastu õpilasi 10. klassi

Valga Gümnaasiumi õppesuunad
• humanitaarsuund
• reaalsuund
• majandus- ja IT-suund
• riigikaitse -ja siseturvalisuse suund
Avaldusi 10. klassi astumiseks võetakse vastu Vabaduse 13.
Kantselei avatud alates 4. augustist kell 9.00-13.00.
Vajalikud dokumendid:
• Põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega (koolis kinnitatud koopia)
• Sünnitunnistuse koopia
• Tervisekaart
• 1 foto (õpilaspiletile)
• 2 eurot Valga Gümnaasiumi õpilaspäeviku jaoks
Vaata lähemat kooli kodulehel www.valgagym.ee
Lisainfo: kool@valgagym.ee, 76 63830

Koostööleping Sisekaitseakadeemia ja Valga Gümnaasiumi vahel

Täna allkirjastatati koostööleping Sisekaitseakadeemia ja Valga Gümnaasiumi vahel

DSC_0006 DSC_0018
Kool hakkab pakkuma sisekaitseakadeemia eelkutseõpet.
Kooli on planeeritud kolmeaastane sisejulgeoleku eelkutseõpe, mille käigus läbivad noored politsei-, piirivalve -ja päästeerialade õppe- ning erialalaagrid.
Eelkutseõppe programmi raames jagatakse nii teoreetilisi teadmisi klassiruumis kui praktikakogemusi õppevisiitidel Siseministeeriumisse, Politsei- ja Piirivalveametisse, Päästeametisse, Sisekaitseakadeemiasse ja Lennusalka. Omandatud teadmisi aitavad kinnistada kahepäevased õppe-treeninglaagrid Paikusel ja Väike-Maarjas ning kolmepäevased laagrid Valga Isamaalise Kasvatuse Sihtasutuses.
Kõikides Eesti linnades, kus toimub sisejulgeoleku eelkutseõpe, korraldatakse sisejulgeolekupäevi, kus Sisekaitseakadeemia kadetid ja erinevate ametite esindajad tutvustavad nii õppimisvõimalusi kui ka edasisi karjäärivalikuid sisejulgeoleku valdkonnas.
2012. aasta sügisel alustati sisekaitselise eelkoolitusega Narva Soldino Gümnaasiumis, Narva Vanalinna Riigikoolis ja Narva 6. Sel kevadel lõpetas abipolitseiniku ja vabatahtliku päästja ettevalmistusega Sisekaitseakadeemia sisekaitselise eelkutseõppe esimesed 21 noort.
Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel saavad eelkutseõppe läbinud noored kutsesobivusvestlusel lisapunkte. Kõik kursuse lõpetanud saavad tunnistuse